Alles over zwemles

Een initiatief van:

Wat kan ik doen als ik de zwemles van mijn kind niet kan betalen?

Neem contact op met je gemeente. Er zijn vaak regelingen beschikbaar die het mogelijk maken de zwemlessen te bekostigen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. De regelingen, de beschikbaarheid hiervan en voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Je kunt ook kijken op de website www.samenvoorallekinderen.nl. Hierop hebben Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp gezamenlijke informatie staan over hun regelingen en hoe je aanvragen voor kinderen kunt indienen om daarop aanspraak te maken. Aanvragen voor vergoeding van zwemles kunnen ook direct via één aanvraagformulier op deze website worden ingediend.