Alles over zwemles

Een initiatief van:

Afwegingen zwemles

Er zijn verschillende aanbieders van zwemles: zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen. Ook binnen één zwembad vind je verschillende organisaties die lesgeven, bijvoorbeeld het zwembad zelf, maar ook een zwemvereniging en/of zwemschool die zwemwater huren in het zwembad. Per aanbieder verschilt de lesmethode, of je wel of niet kunt kijken bij de les van je kind, de lengte van de wachtlijst en het bedrag dat je betaalt voor de zwemles. Ook de lesfrequentie en het moment van de zwemles verschillen. Let erop dat de organisatie die de zwemles aanbiedt, werkt met het Zwem-ABC, dat wordt uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Dan weet je dat deze zwemlesaanbieders jouw kind op een verantwoorde en veilige manier zwemles geven. Klik hier om een zwemlesaanbieder bij jou in de buurt te vinden (zwemlesaanbieders die niet in deze lijst voor komen, geven geen Nationaal Zwemdiploma van de Nationale Raad Zwemveiligheid uit).

Zwembad, zwemschool of zwemvereniging?
Er zijn grofweg drie soorten aanbieders van zwemles in Nederland: zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen. Al deze aanbieders verzorgen goede zwemlessen als zij in het bezit zijn van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Je kunt het beste zelf bepalen wat het beste bij jou en je kind past. Welke zwemles is in de buurt? Wat zijn de kosten? Zijn de lessen speels of heel gestructureerd? Vaak is het niet zo dat de ene mogelijkheid beter is dan de andere. Maar je hebt een keuze! Deze website helpt je die keuze te maken.

Nationaal Zwemdiploma
Let erop dat de organisatie die de zwemles aanbiedt de Licentie Nationale Zwemdiploma’s heeft en werkt met het enige echte Zwem-ABC, dat wordt uitgegeven door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid. Deze stichting bewaakt de kwaliteit van de zwemlesorganisaties en het diplomazwemmen. Zij toetst of kinderen aan het eind van de rit het goede niveau bereiken. En of het zwembad waar het examen plaatsvindt en de organisatie van de examens aan bepaalde eisen voldoen. Veilig zijn in het water is het allerbelangrijkste. Het is aan de aanbieder van de zwemles hoe de weg daar naar toe, de inhoud van de zwemlessen, wordt ingevuld. Let op: het kan voor komen dat zwemlesaanbieders zonder Licentie Nationale Zwemdiploma’s toch de term Zwem-ABC gebruiken. Check altijd of de zwemlesaanbieders voldoet aan de kwaliteitseisen van de Nationale Raad Zwemveiligheid. (Zwemlesaanbieders die niet in deze lijst voor komen, geven geen Nationaal Zwemdiploma van de Nationale Raad Zwemveiligheid uit en worden niet door ons gecontroleerd).

Lesfrequentie en moment van zwemles
De lesfrequentie varieert per aanbieder van 1 keer per week tot iedere dag (turbocursus). Kies voor een lesfrequentie en lesmoment welke past bij jou en je kind.

Lesmethode

Verschillen in stijl (de lesmethoden)
Hoe leert je kind straks zwemmen? In sommige zwembaden leren kinderen direct zwemmen in diep water. In andere zwembaden wennen kinderen eerst in ‘het ondiepe’ aan het water, voordat ze de zwemslag aanleren. Verder zijn er verschillen in lesstijl: van een speelse les tot een gestructureerde opzet of van het gebruikmaken van hulpmiddelen tot een les zonder hulpmiddelen. Kies als ouder wat het beste bij jou en je kind past.

Veiligheid?
De manier waarop we tegen zwemmen aankijken, is veranderd in de afgelopen decennia. In de jaren zeventig en tachtig was de juiste uitvoering van slagen het belangrijkst. Kinderen moesten een perfecte schoolslag aanleren, maar konden diploma A halen met droge haren. Nu ligt de nadruk veel meer op veiligheid: kinderen moeten gewend raken aan water en weten hoe ze zichzelf moeten redden als ze daarin terecht komen. Een goede zwemtechniek is wel van belang om te overleven in water.

Visie is belangrijk
De Nationale Raad Zwemveiligheid vindt het belangrijk dat de zwemlesaanbieder ouders kan aangeven wat de visie op zwemonderwijs is en een uitgewerkt lesplan heeft. Je kunt daarnaar vragen als je je oriënteert op de keuze voor de zwemlesaanbieder.

Kijken bij de les?
Veel ouders vinden het prettig tijdens de zwemles naar hun kind te kunnen kijken. De mogelijkheden hiertoe verschillen per aanbieder van zwemles. Soms kunnen ouders langs de rand van het bad aanwezig zijn, soms kunnen ouders meekijken met de les via tv schermen in de horeca gelegenheid, soms is er één keer per maand een ‘kijkles’. De Nationale Raad Zwemveiligheid vindt transparantie van belang. Hoe dat gebeurt, is aan de zwemlesaanbieder. Aanbieders van zwemles gebruiken een leerlingvolgsysteem, zodat ouders de ontwikkeling van de vaardigheden van hun kind kunnen bijhouden.

Er zijn veel factoren waar je op kunt letten bij het kiezen van zwemles. Ga na wat voor jou (en je kind) belangrijk is. Zo maak je de juiste keuze.

Specifieke doelgroepen

Leren zwemmen behoort voor iedereen in Nederland toegankelijk te zijn. Voor sommige specifieke doelgroepen is het volgen van zwemles en het behalen van een zwemdiploma niet zo vanzelfsprekend.

Lees meer
Meer overSpecifieke doelgroepen