Alles over zwemles

Een initiatief van:

25 jaar Zwem-ABC: een belangrijke mijlpaal in het samenwerken aan kwaliteitsborging zwemonderwijs

Dit jaar is er iets speciaals te vieren. Sinds 1 oktober bestaat het Zwem-ABC 25 jaar. Al 25 jaar draagt het Zwem-ABC bij aan de kwaliteit van het zwemonderwijs én een zwemveiliger Nederland. Daarnaast zorgt het voor meer uniformiteit, samenwerking en verbinding in de zwembranche. Dit is een mijlpaal waar we graag met elkaar bij stil staan.

Samenwerking staat centraal
De Nationale Raad Zwemveiligheid kijkt terug op een belangrijke stap in de ontwikkeling van het zwemonderwijs. Maar belangrijker is dat in deze 25 jaar met talloze zwemlesaanbieders met uiteenlopende achtergronden is samengewerkt aan het verder versterken van de kwaliteit ervan.

Historie
Het Zwem-ABC werd op 1 oktober 1998 ingevoerd. Toen nog bekrachtigd door middel van een beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De eerste diploma’s A, B en C van het Zwem-ABC werden uitgereikt door toenmalig staatssecretaris Margo Vliegenthart in Zwembad Merwestein in Nieuwegein op 30 september 1998 om 15:00 uur.

Ontwikkeling
Waar in de beginjaren werd gewerkt met een standaard vastgesteld examenprogramma is er tegenwoordig ook maatwerk mogelijk. Dit geeft zwemlesaanbieders dé vrijheid om het diplomazwemmen te laten aansluiten op hun eigen visie en lesmethode. In de toekomst blijft de Nationale Raad Zwemveiligheid door ontwikkelen in nauwe samenwerking met Licentiehouders Nationale Zwemdiploma’s en andere partners. De focus ligt daarbij op gestructureerd samenwerken én kritisch kijken naar hoe dat gedaan wordt. Op naar nog meer kwaliteit, verbinding en samenwerking met het gezamenlijke doel: ‘Heel Nederland zwemveilig’.