Alles over zwemles

Een initiatief van:

Reactie uitzending Radar: belang landelijke uniforme kwaliteitseisen zwemles

De uitzending van Radar van maandag 14 maart jl. heeft eens te meer het belang aangetoond van landelijke uniforme kwaliteitseisen voor zwemlesaanbieders.

Licentiehouders Nationale Zwemdiploma’s laten al zien dat zij onafhankelijk getoetst worden op eisen die in nauwe samenwerking met een groot aantal partijen in de zwembranche zijn opgesteld. Alleen deze zwemlesaanbieders mogen de Nationale Zwemdiploma’s, het Zwem-ABC, uitgeven.

De eisen zijn onder andere gericht op goede inrichting van toezicht, sociale veiligheid en er wordt een minimaal opleidingsniveau voor zwemonderwijzers gehanteerd. Bij Licentiehouders Nationale Zwemdiploma’s wordt dus gewerkt met gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.

Zwemlesaanbieders die in het bezit zijn van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s laten ouders en kinderen zien kwaliteit heel belangrijk te vinden en worden jaarlijks onafhankelijk getoetst door de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Belangrijk om nog te vermelden is dat iedere licentiehouder zelf mag bepalen hoe de zwemlessen worden vormgegeven. Als de kinderen aan het einde van het lestraject maar de vastgestelde vaardigheden kunnen laten zien. De verschillende visies op zwemles, vertaald in een zwemlesmethode, kunnen prima worden toegepast binnen de kaders van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Middels het zogeheten maatwerk kan ook het examenprogramma worden afgestemd op de gevolgde lesmethode.

De toetsing binnen de Licentie Nationale Zwemdiploma’s wordt uitgevoerd door stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). De organisatie is in 1984 door het toenmalige Ministerie van VWS en een aantal branchepartijen opgericht. De overheid heeft op dat moment de uitdrukkelijke wens om te komen tot één centraal uitgegeven Nationaal Zwemdiploma. De oprichting van de stichting Nationale Raad Zwemdiploma’s (NRZ) (de eerdere naam van de Nationale Raad Zwemveiligheid) is een feit. Zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen die aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen voldoen, mogen het Nationale Zwemdiploma uitgeven. NRZ controleert onafhankelijk of het diplomazwemmen verloopt volgens de eisen. Alle tot dan toe bestaande zwemdiploma’s vervielen op dat moment. Het was en is in Nederland echter niet verplicht de Licentie Nationale Zwemdiploma’s te hebben om een zwemdiploma te mogen uitgeven.

Conny Helder, minister van Langdurige Zorg en Sport, geeft in haar reactie op de uitzending van RADAR aan: ‘Ik kijk samen met de NRZ naar mogelijkheden om de kwaliteit van het zwemonderwijs in de toekomst te garanderen.’