Alles over zwemles

Een initiatief van:

Maatregelen bij zwemlesaanbieders vanwege coronavirus

UPDATE 23 april 2020:

De boodschap van de persconferentie van afgelopen dinsdag over het heel voorzichtig versoepelen van de maatregelen rondom de coronacrisis lijkt een opening te bieden als het gaat om activiteiten voor kinderen in het (buiten)zwembad. De concretisering hiervan hangt af van overleg tussen de branche en de overheid. Zodra er meer duidelijkheid is over of en hoe dit ingevuld kan worden, zullen wij hier uiteraard nader over berichten.

De laatste persconferentie van minister Rutte geeft vooralsnog geen aanleiding om de eerdere maatregelen van onze organisatie te wijzigen. Deze maatregelen worden dan ook vooralsnog verlengd van 28 april naar 20 mei. Mocht er aanleiding zijn om dit standpunt aan te passen, zullen wij dit uiteraard heroverwegen en hierover communiceren.

Voor meer informatie over de uitkomsten van de persconferentie van 21 april, verwijzen wij door naar de website van de rijksoverheid.

UPDATE 2 april 2020:

De maatregelen van het kabinet zijn verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat wij tot minimaal deze datum ook onze bijeenkomsten en steekproeven Licentie Nationale Zwemdiploma’s uitstellen.

UPDATE 16 maart 2020:

Gisteren zijn er vanuit de overheid nieuwe aanvullende maatregelen bekend gemaakt om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo zijn onder andere alle scholen, eet- en drinkgelegenheden, kinderopvangorganisaties, sportclubs en sauna’s tot zeker 6 april gesloten. De Nationale Raad Zwemveiligheid kondigde vorige week middels onderstaand bericht maatregelen aan tot en met 31 maart. Dit wordt nu ook verlengd naar 6 april. Betrokkenen worden nader geïnformeerd.

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft gisteren een update gedeeld. Zwembaden sluiten ook tot en met 6 april. Klik hier voor het bericht van VSG.

Bericht 13 maart 2020:

De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar in razend tempo op. Gisteren kondigde minister-president Rutte aanvullende maatregelen aan om verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen treffen ook de zwembranche. De Nationale Raad Zwemveiligheid roept alle betrokken organisaties op waar nodig gehoor te geven aan deze maatregelen. De Nationale Raad Zwemveiligheid annuleert tot en met 31 maart bijeenkomsten die ze organiseert.

Jan Rijpstra, voorzitter van de Nationale Raad Zwemveiligheid: “Het is belangrijk dat ook de Nederlandse zwembaden, zwemscholen en verenigingen waar zwemlessen worden gegeven, maatregelen nemen. Er mogen de komende periode niet meer dan 100 bezoekers in het zwembad zijn. We zien dat veel (gemeentelijke) zwembaden tot en met 31 maart worden gesloten. Ofwel dat ervoor wordt gekozen om het aantal gasten te beperken tot maximaal 100. Het schoolzwemmen kan nog wel doorgaan. In het belang van de volksgezondheid roepen we iedereen op hun verantwoordelijkheid te nemen en de maatregelen en adviezen van de overheid en het RIVM ter harte te nemen.”

De aanvullende maatregelen die zijn aangekondigd, zijn onder meer:

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten. Bel pas met de huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.

Een en ander betekent ook dat op veel plekken de zwemlessen en geplande momenten voor diplomazwemmen niet doorgaan. De zwemlesaanbieder beslist uiteindelijk zelf of de zwemlessen en andere activiteiten (met minder dan 100 personen) doorgaan. Dus voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de zwemlesaanbieder.

De Nationale Raad Zwemveiligheid treft ook maatregelen betreffende de inzet van haar medewerkers en vrijwilligers. Hierover worden betrokkenen nader geïnformeerd.

“Deze ontwikkeling raakt vele mensen en organisaties in Nederland. Dit betreuren wij uiteraard, maar tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat de adviezen van het RIVM en de maatregelen van de rijksoverheid erop zijn gericht om het virus zoveel mogelijk in te dammen. De Nationale Raad Zwemveiligheid ondersteunt deze aanpak,” aldus Rijpstra.

Recente berichten

Meer Nieuws