Alles over zwemles

Een initiatief van:

Nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid

Donderdag 7 december onthulde Evert-Jan Hulshof, directeur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, de nieuwe naam van zijn organisatie tijdens de aftrap van de Praktijkdag Zwemonderwijs in Nieuwegein. Met ingang van 1 januari 2018 gaat de stichting verder als Nationale Raad Zwemveiligheid. Op 1 januari 2018 worden er tevens een aantal vernieuwingen doorgevoerd, zoals de introductie van de nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid en de doorontwikkeling van de exameneisen bij het diplomazwemmen voor het Zwem-ABC. Met ingang van het nieuwe jaar worden de Nationale Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC, alleen nog maar verstrekt door zwemlesaanbieders die aan de kwaliteitseisen voldoen van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s.

Kwaliteitseisen Licentie Nationale Zwemdiploma’s
Een aantal jaren geleden introduceerde het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ de Licentie Zwem-ABC. Deze Licentie stelt kwaliteitseisen aan de zwemlesaanbieder en aan de organisatie van het diplomazwemmen. Per 1 januari 2018 wordt de koppeling definitief: alleen zwemlesaanbieders die in het bezit zijn van deze Licentie mogen de door de Nationale Raad Zwemveiligheid uitgegeven Nationale Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC, verstrekken. Op deze manier weet iedere ouder dat de zwemlesaanbieders die Licentiehouder zijn, gecontroleerde en aantoonbare kwaliteit bieden. Licentiehouders werken onder andere met gekwalificeerd personeel dat in het bezit is van een VOG, hanteren een zwemlesplan en houden ouders op de hoogte van de vorderingen van het kind. “Dit zijn zaken die op het eerste gezicht heel logisch lijken”, zegt Hulshof. “Ouders dragen hun kinderen in vertrouwen over aan de zwemonderwijzer, waarbij het zwemwater nog eens een extra gevaarlijke factor vormt. Het minste dat een ouder mag en moet verwachten, is gekwalificeerd personeel. Dit blijkt helaas niet altijd een vanzelfsprekendheid meer”. De Licentie Zwem-ABC heet in het vervolg Licentie Nationale Zwemdiploma’s en biedt zwemlesaanbieders die aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen de ruimte om met hun eigen zwemlesmethodiek aan te sluiten.

Nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid
“Mede door het project NL Zwemveilig is onze kennis op het gebied van zwemveiligheid vergroot en hebben we met deze inzichten een aantal veranderingen doorgevoerd”, licht directeur Evert-Jan Hulshof toe. “Er is een nieuwe definitie van zwemveiligheid ontwikkeld. ’Zwemveilig zijn’ betekent dat je ‘in en om het water kunt overleven en op een veilige manier kunt bewegen en recreëren in de Nederlandse watercultuur’. Zwemveiligheid wordt bepaald door de vaardigheden die je beheerst in het water, door wat je aan het doen bent en door de omstandigheden. Dit was het vertrekpunt om te komen tot een nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid die is gekoppeld aan het Zwemdiploma C. Er bleek teveel onduidelijkheid over welke vaardigheden iemand beheerst met de Zwemdiploma’s A, B en C. Per zwemdiploma is nu duidelijk gedefinieerd wat je ermee kunt. Concreet betekent dit dat je met het Zwemdiploma A de vaardigheden beheerst voor een zwembad zonder attracties. Met het Zwemdiploma B voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling. Wij vinden dat je pas de vaardigheden beheerst voor open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en vaarten, bij Zwemdiploma C. Met dit diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.”

Nieuwe exameneisen diplomazwemmen Zwem-ABC
De nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid hangt samen met de aanpassing van de exameneisen bij het diplomazwemmen. Iedere paar jaar worden deze exameneisen geëvalueerd en herzien in samenwerking met de zwembranche. De huidige titel voor deze exameneisen, de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwem-ABC (afgekort BREZ), wordt vervangen door de nieuwe naam: Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s. Met de herziening sluiten de exameneisen beter aan bij de verschillende niveaus van het beheersen van de vaardigheden. Er is opnieuw bekeken welke vaardigheden je nodig hebt om te overleven en plezier te hebben in het water. Onderdelen die niet voldeden, zijn aangepast of geschrapt. Nieuwe onderdelen zijn toegevoegd. Zo zijn de kledingeisen aangepast naar lange mouwen en lange broek in plaats van korte mouwen en korte broek. Daarnaast blijft het beheersen van een goede techniek belangrijk om te overleven.